Voksen i Salhus menighet

Hvordan tror du Jesus vil møte deg som bærer på skam?

Skam er ikke et lystig tema, men det er viktig. Derfor var det tema for undervi...   Les mer...

Info om

Formiddagstreff

5 ganger i året innbys til samling med sang og musikk, liten andakt ved en av prestene, varm mat og i tillegg hver gang en ny, variert ekstra programpost.

Les mer...

Con Spirito

Con Spirito

Kirkeringen

Vi har to kirkeringer i menigheten. En som har sitt utspring i Salhus, og en med hovedsete i Morvik.

Les mer...

Kalender