Misjonsarbeid

For en hver menighet er det viktig å ha et levende misjonsengasjement – da vi som menighet er kalt til å gi videre det vi selv har fått.

Misjonsarbeid

For en hver menighet er det viktig å ha et levende misjonsengasjement – da vi som menighet er kalt til å gi videre det vi selv har fått. Salhus menighet har to misjonsprosjekter som vi støtter økonomisk; New Life Community i Etiopia og UIO sitt barnehjem og skoleprosjekt i Myanmar/Burma.

På slutten av 2015 begynte vi et arbeid med å gjøre misjonsprosjektene mer synlig, og å bevisstgjøre gaven og mulighetene ved å få ta del i misjon gjennom egne prosjekt. Du kan lese mer om prosjektene her:
 

Myanmar

I Myanmar bor mange familier på landsbygden, der det er dårlige muligheter for skolegang for barna. Dette tvinger foreldre til å sende barna sine til barnehjem i storbyene for at de skal få skikkelig skolegang der. Mange av barna er ikke eldre enn 4-6 år når de blir sendt vekk. 

For at foreldre skal slippe å sende vekk barna sine, er organisasjonen Families Together opprettet. De jobber med å starte og drive skoler i landsbyene. Da får barna bo hjemme samtidig som de får gå på skole. Etter hvert overtar lokale krefter driften av skolene, med oppfølging av organisasjonen.

Gjennom misjonsprosjektet kan vi i Salhus menighet bidra med midler til drift av eksisterende skoler og oppretting av nye. 

Kontaktperson i menigheten er Jostein Hordvik.
Mer informasjon om arbeidet til Families Together finner du på www.famtogether.org