5 ganger i året innbys til samling med sang og musikk, liten andakt ved en av prestene, varm mat og i tillegg hver gang en ny, variert ekstra programpost.

Formiddagstreff

Formiddagstreffene i Salhus menighet er en mangeårig tradisjon. 
5 ganger i året innbys til samling med sang og musikk, liten andakt ved en av prestene, varm mat og i tillegg hver gang en ny, variert ekstra programpost. 

Samlingene pleier komme et par ganger i høstsemesteret, så en etterjulsamling tidlig i januar, en før påske og en sommeravslutning.